ชมโขง รีสอร์ท

   Chomkhong  Resort   

b1          b2
 
 
b3       b4
 
 ชมโขงรีสอร์ท   เป็นรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์โอบล้อมไป
ด้วยแม่น้ำโขง โดยมองเห็นจากทุกห้องพัก และภูเขาที่เป็นฉากหลัง ความชุ่มชื่น
ของต้นไม้               
 
ที่ตั้งของชมโขง รีสอร์ท 172 ม. 2 ถ. ศรีเชียงใหม่ - สังคม กม. 82 ต.ผาตั้ง

อ.สังคม จ. หนองคาย 43160 Tel. 042-441-143, 081-739-2042

GPS location : N15 ํ2.880' , E102 ํ17.668'

© 2007  Chomkhong  Resort.  All Right Reserved.